Home

line

Work

Biology...Programming...


Previous work


line

Education


Dynamiska populationsmodeller

Tillbaka till PopDyn hemsida (Engelska).
Det verkar som om din webbläsare inte stödjer java applet-program, eller att du har avinstallerat den funktionen.

Eventuella problem

  1. Java-programmet medföljande flera versioner av Micro$oft Internet Exploder verkar fördärvas ganska lätt och vi mottager ett ökande antal klagomål. Vi har däremot inte ändrat någonting, så felet ligger inte i vår applet-program. Se därför denna sida på Micro$ofts webbsida eller använd Netscape Navigator .
  2. Ett senare problem som uppdagats är att det kan uppstå problem med äldre versioner av Micro$oft Internet Exploder när detta applet-program är det första som laddas. Vid sådana tillfällen visas bara halva applet-fönstret och ofta så kraschar webbläsaren samtidigt. Lösningen är att stänga ner webbläsaren, efter att ha tryckt Ctrl-Alt-Del en gång, och starta om webbläsaren. Detta brukar normalt medföra att problemet är löst.

Kända programfel

  1. Det finns ett programfel i Verhulst-modellen. När den initiala populationsstorleken är större än bärförmågan OCH tillväxthastigheten är negativ expanderar populationen evigt, när den egentligen ska gå mot noll.
 
Om du har frågor och/eller förslag, skicka E-post till Kim van der Linde (på engelska, tyska, franska eller holländska). . 
© 1992-1993 Pascal version: Dr. J.G. Sevenster , Zooekologiska institutionen, Leiden Universitetet, Leiden, Holland.
© 1997-2003 Java version: Kim van der Linde MSc, Zooekologiska institutionen, Leiden Universitetet, Leiden, Holland.
FENDAST I UNDERVISNINGSSYFTE!
Användandet av dessa dessa modeller sker på eget ansvar, och författarna tar inget ansvar för de negativa effekter som kan uppstå genom användandet av modellerna.

SSe besöksstatistiken för denna sida: 

Sign My Guestbook Guestbook by GuestWorld View My Guestbook